Panel I: Najnowsze zmiany systemowe – skąd się wzięły i dokąd nas prowadzą?

940×788 wzory postów OKP – 29.10 – 3 (5)
Moderator panelu: Najnowsze rozwiązania systemowe - skąd się wzięły i dokąd nas prowadzą? Doktor habilitowany nauk prawnych, pracownik Katedry Prawa Finansowego Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego, wieloletni wykładowca akademicki oraz radca prawny. Wielokrotnie występował jako ekspert w procesie legislacyjnym, m.in. na rzecz Biura Analiz Sejmowych. Jest autorem i współautorem kilkunastu książek o tematyce podatkowej oraz kilkudziesięciu artykułów z zakresu prawa podatkowego i cywilnego opublikowanych w periodykach specjalistycznych. Członek międzynarodowych stowarzyszeń grupujących naukowców i praktyków zajmujących się prawem podatkowym. Były członek Rady Konsultacyjnej Prawa Podatkowego przy Ministrze Finansów.
940×788 wzory postów OKP – 29.10 – 3
Panel: Najnowsze rozwiązania systemowe - skąd się wzięły i dokąd nas prowadzą? Temat wystąpienia: Zmiana rezydencji podatkowej a relokacja aktywów poza terytorium Polski. Doktor nauk prawnych, Adwokat, Doradca Podatkowy, Doradca Restrukturyzacyjny, Biegły Rewident w Irlandii – Certified Public Accountant in Ireland, Biegły ds. Wykrywania Przestępstw i Nadużyć Gospodarczych - Certified Fraud Examiner, Międzynarodowy Audytor Wewnętrzny - Certified Internal Controls Auditor, Biegły Sądowy z zakresu finansów, Biegły Sądowy z zakresu wyceny spółek i podmiotów gospodarczych, uprawniony do wykonywania czynności brokerskich, certyfikat księgowy, absolwent University of Cambridge - British Centre for English and European Legal Studies– Faculty of Law and Administration, absolwent i stypendysta Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego, wykładowca w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie (SGH) na Podyplomowych Studiach Cen Transferowych, wykładowca na Uniwersytecie Warszawskim (UW), Wydział Prawa i Administracji, Podyplomowe Studium Podatków i Prawa Podatkowego. Od 2011 roku pełni funkcję jednego z Partnerów Zarządzających w korporacji Russell Bedford Poland. Autor wielu publikacji z zakresu prawa podatkowego. Specjalizuje się w zagadnieniach interdyscyplinarnych z zakresu prawa podatkowego, bilansowego oraz gospodarczego.
940×788 wzory postów OKP – 29.10 – 3 (4)
Panel: Najnowsze rozwiązania systemowe – skąd się wzięły i dokąd nas prowadzą? Temat: Reforma podatku u źródła – przyczyny oraz podstawowe elementy konstrukcyjne dr Filip Majdowski - zastępca dyrektora w Departamencie Systemu Podatkowego w Ministerstwie Finansów, odpowiedzialny m.in. za reprezentowanie Polski na forum unijnym oraz międzynarodowym, przede wszystkim OECD; członek Biura OECD Working Party 11 (aggressive tax planning) oraz członek OECD Task Force on the Digital Economy; doświadczenie zawodowe zdobywał w trzech z czterech firm z tzw. Wielkiej Czwórki oraz w biznesie (sektor finansowy); doktor nauk prawnych (obrona z wyróżnieniem) Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego, autor licznych publikacji podatkowych w polskich i zagranicznych periodykach
940×788 wzory postów OKP – 29.10 – 3 (2)
Panel: Najnowsze rozwiązania systemowe - skąd się wzięły i dokąd nas prowadzą? Temat wystąpienia: MDR - polska perspektywa i pierwsze doswiadczenia z raportowania schematow podatkowych Tomasz Rolewicz – Associate Partner w dziale Doradztwa Podatkowego EY, Zespół Business Tax Advisory. Tomasz jest absolwentem prawa oraz Studiów Podyplomowych Prawa Podatkowego na Wydziale Prawa na Uniwersytetu Warszawskiego. Począwszy od 2005 r. jest licencjonowanym doradcą podatkowym. Członek Zarządu Krajowej Rady Doradców Podatkowych. Pełnił także funkcję członka zarządu Mazowieckiego Oddziału KIDP. Wykładowca przedmiotu procedury podatkowe w Szkole Głównej Handlowej. Tomasz zdobywał doświadczenie zawodowe w trakcie praktyki w międzynarodowych firmach doradczych. Pozwala to na zapewnianie kompleksowego wsparcia w trakcie sporów z władzami podatkowymi – reprezentowanie podatników w czasie kontroli podatkowych i postępowań, jak również na budowanie strategii na wypadek sporów z organami oraz reprezentowanie klientów przed sądami administracyjnymi, jak również przed Trybunałem Sprawiedliwości i organami Unii Europejskiej. Tomasz z sukcesem reprezentuje Klientów przed krajowymi organami podatkowymi i celno-skarbowymi oraz przed sądami administracyjnymi oraz przed Trybunałem Sprawiedliwości Unii Europejskiej. Jest autorem wielu publikacji w prasie i czasopismach specjalistycznych. Tomasz realizował także projekty w zakresie wdrożenia procedur podatkowych oraz procedur ograniczających ryzyko osobiste karne skarbowe.
940×788 wzory postów OKP – 29.10 – 3 (1)
Panel: Najnowsze rozwiązania systemowe – skąd się wzięły i dokąd nas prowadzą? Temat: Biała lista podatników, mechanizm podzielonej płatności – nowelizacja czy rekonstrukcja podatków? Opis prelegenta: Licencjonowany doradca podatkowy praktykujący w Deloitte, absolwent i stypendysta Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, gdzie obecnie doktoryzuje się w zakresie prawa podatkowego. Posiada kilkuletnie doświadczenie w doradztwie podatkowym, w tym w prowadzeniu szkoleń. Uczestnik licznych przeglądów podatkowych oraz kompleksowych projektów w ramach bieżącej obsługi prawnopodatkowej. Specjalizuje się w doradztwie dla podmiotów z sektora finansowego, w szczególności w podatku od towarów i usług oraz podatku dochodowym od osób prawnych. Autor artykułów i komentarzy publicystycznych oraz naukowych o tematyce podatkowej.
940×788 wzory postów OKP – 29.10 – 3
Panel: Najnowsze rozwiązania systemowe - skąd się wzięły i dokąd nas prowadzą? Tytuł wystąpienie: Klauzula obejścia prawa podatkowego. Michał Jagielski jest Starszym Menadżerem w dziale Doradztwa Podatkowego PwC w Polsce. Michał posiada bogate doświadczenie w zakresie koordynowania skomplikowanych projektów polegających na przygotowaniu międzynarodowych i krajowych grup kapitałowych na zmiany w przepisach prawa podatkowego. Michał zdobywał swoje doświadczenie prowadząc liczne projekty związane z: restrukturyzacjami podatkowych grup kapitałowych; opodatkowaniem międzynarodowych przedsiębiorstw, z dostosowaniem struktur w ramach międzynarodowych grup podatkowych do obowiązujących przepisów prawnych; transakcji międzynarodowych z uwzględnieniem zagadnienia łączenia transgranicznego spółek,przejęć, podziału, transformacji przedsiębiorstw, audytu podatkowego, a także podatku u źródła i zagranicznych zakładów podatkowych. Michał posiada także doświadczenie w zakresie zagadnień związanych z cenami transferowymi (przykładowo z alokacją zysków pomiędzy centralą a podatkowym zakładem zagranicznym) oraz w zakresie kontroli podatkowych z tematyki podatku u źródła. Michał współpracuje z wieloma międzynarodowymi jak i krajowymi przedsiębiorstwami w ramach prowadzonych przez projektów.

Panel II: Narzędzia kontroli podatnika

940×788 wzory postów OKP – 29.10 – 3
Partnerem panelu jest MDDP. Moderator i prelegent panelu: Narzędzia kontroli podatnika; Janina Fornalik - doradca podatkowy, partner w zespole VAT. Specjalizuje się w zagadnieniach związanych z podatkiem VAT, m.in. w działalności sektora publicznego. Przez prestiżowy tytuł International Tax Review wymieniana jest w gronie najlepszych specjalistów VAT w Polsce. Ma szerokie doświadczenie w zarządzaniu różnorodnymi projektami podatkowymi, w tym dotyczących restrukturyzacji przedsiębiorstw oraz przeglądów pod kątem efektywnego i bezpiecznego zarządzania rozliczeniami podatkowymi firm. Jest wykładowcą i prelegentem na szkoleniach i konferencjach z zakresu zagadnień w podatku VAT, w tym dotyczących rozliczeń podatkowych w samorządach.
940×788 wzory postów OKP – 10.10
Panel: Narzędzia kontroli podatnika; Temat: Między skutecznością a restrykcyjnością: czy VAT quick fixes są zgodne z prawem unijnym?; Opis prelegenta: Doktor nauk prawnych (UJ), licencjonowany doradca podatkowy, radca prawny, absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego (prawo) oraz Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach (podyplomowe studia w zakresie rachunkowości). Posiada 11-letnie doświadczenie w doradztwie podatkowym. Koordynował liczne projekty podatkowe dla polskich i międzynarodowych firm z różnorodnych branż oraz duże projekty dla podmiotów z sektora publicznego. Specjalizuje się w podatku VAT. Autor kilkudziesięciu publikacji o tematyce podatkowoprawnej w prasie codziennej oraz periodykach naukowych i profesjonalnych. Doświadczony wykładowca na szkoleniach oraz konferencjach naukowych o tematyce podatkowej. Wykładowca na jednej ze szkół wyższych.
940×788 wzory postów OKP – 29.10 – 3 (6)
Panel: Narzędzia kontroli podatnika; Temat wystąpienia: Rozliczenia podatkowe XXI wieku - automatyczna weryfikacja podatków; Janina Fornalik - doradca podatkowy, partner w zespole VAT. Specjalizuje się w zagadnieniach związanych z podatkiem VAT, m.in. w działalności sektora publicznego. Przez prestiżowy tytuł International Tax Review wymieniana jest w gronie najlepszych specjalistów VAT w Polsce. Ma szerokie doświadczenie w zarządzaniu różnorodnymi projektami podatkowymi, w tym dotyczących restrukturyzacji przedsiębiorstw oraz przeglądów pod kątem efektywnego i bezpiecznego zarządzania rozliczeniami podatkowymi firm. Jest wykładowcą i prelegentem na szkoleniach i konferencjach z zakresu zagadnień w podatku VAT, w tym dotyczących rozliczeń podatkowych w samorządach.
bk
Panel: Narzędzia kontroli podatnika; Temat: Klauzula PPT: Globalny Standard Przeciwdziałania Nadużyciom w Podatkach Dochodowych; Opis prelegenta: Doktor nauk prawnych (Uniwersytet w Oslo) - specjalizacja: międzynarodowe prawo podatkowe, absolwent prawa i europeistyki (summa cum laude) Wydziału Prawa i Administracji UMK w Toruniu, Zastępca Dyrektora w Departamencie Podatków Dochodowych w Ministerstwo Finansów, Starszy Badacz Naukowy w Amsterdamskim Centrum Prawa Podatkowego na Uniwersytecie w Amsterdamie, współpracownik Centrum Dokumentacji i Studiów Podatkowych i Fundacji CDiSP, badacz naukowy na Uniwersytecie Zarządzania w Singapurze - Akademia Podatkowa, Centrum Doskonalenia w Opodatkowaniu (2017-2018). Członek Międzynarodowego Stowarzyszenia Podatkowego (International Fiscal Association, IFA), członek Międzynarodowego Stowarzyszenia Sztucznej Inteligencji i Prawa Podatkowego (International Association for Artificial Intelligence and Law, IAAIL), członek - założyciel Stowarzyszenia Doktorantów i Doktorów Prawa Podatkowego, laureat stypendium START 2015 Fundacji na Rzecz Nauki Polskiej oraz the 2016 IFA President YIN Scientific Award. Autor ponad 70 polsko i angielskojęzycznych publikacji z zakresu krajowego, międzynarodowego i europejskiego prawa podatkowego. Prelegent na licznych krajowych i międzynarodowych konferencjach i seminariach. Wykładowca na krajowych i zagranicznych uczelniach, w tym Brazylijski Instytut Prawa Podatkowego (Instituto Brasileiro de Direito Tributário, IBDT), São Paulo (2017-2019), Uniwersytetu w Lund (2018), Uniwersytetu w Lizbonie (2017-2019). Pasjonat stosowania nowych technologii do prawa podatkowego.
940×788 wzory postów OKP – 29.10 – 3 (4)
Panel: Narzędzia kontroli podatnika Temat wystąpienia: Klauzule przeciwko unikaniu opodatkowania (GAAR) – próba podsumowania trzech lat doświadczeń. Aleksandra Rutkowska, radca prawny, counsel w warszawskim Zespole Doradztwa Podatkowego kancelarii Dentons, kieruje Praktyką Postępowań Podatkowych. Specjalizuje się w sporach podatkowych, z sukcesem wspiera klientów w kontrolach podatkowych, celno-skarbowych oraz postępowaniach podatkowych przed organami Krajowej Administracji Skarbowej, a także przed sądami administracyjnymi. Wielokrotnie reprezentowała Polskę (jako pracownik Urzędu Komitetu Integracji Europejskiej w latach 2006-2010) oraz klientów przed Trybunałem Sprawiedliwości Unii Europejskiej, a także przed Trybunałem Konstytucyjnym. Ma doświadczenie w ocenie ryzyka podatkowego, w tym ryzyka odpowiedzialności osobistej i zarządzaniu ryzykiem podatkowym. Wspiera klientów w wypracowaniu i wdrażaniu procedur podatkowych. Reprezentowała fundusze inwestycyjne z krajów Unii Europejskiej, USA, Kanady i Korei przed polskimi organami podatkowymi i sądami administracyjnymi, odzyskując nadpłaty w podatku dochodowym. Ma także bogate doświadczenie w doradztwie w obszarze podatku akcyzowego.

Panel III: Ochrona obywatela w prawie podatkowym

940×788 wzory postów OKP – 29.10 – 3
Partnerem panelu jest KPMG. Moderator panelu: Ochrona obywatela w prawie podatkowym; dr Rafał Pasternak - adiunkt w Zakładzie Prawa Finansowego i Podatkowego Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie, członek Centrum Informacji i Organizacji Badań Finansów Publicznych i Prawa Podatkowego Krajów Europy Środkowej i Wschodniej, sekretarz Forum Prawa Podatkowego działającego przy ALK.
940×788 wzory postów OKP – 29.10 – 3 (2)
Panel: Ochrona obywatela w prawie podatkowym Temat wystąpienia: Po co nam konsensualne formy załatwiania spraw podatkowych? Hanna Filipczyk – absolwentka prawa i filozofii, doktor habilitowany nauk prawnych, ukończyła również Podyplomowe Studia Negocjacji, Mediacji oraz innych Alternatywnych Metod Rozwiązywania Sporów (UW). Doradca podatkowy specjalizujący się w sprawach spornych, obecnie of counsel w Enodo Advisors. Członek Komisji Kodyfikacyjnej Ogólnego Prawa Podatkowego i Międzynarodowego Stowarzyszenia Podatkowego (IFA). Prawnik- lingwista w Trybunale Sprawiedliwości Unii Europejskiej. Autorka czterech książek i kilkudziesięciu artykułów o tematyce podatkowej.
940×788 wzory postów OKP – 16.10
Panel: Ochrona obywatela w prawie podatkowym; Temat: Podatkowa sytuacja młodych; Konsultant w dziale doradztwa podatkowego w zespole ds. PIT w KPMG w Polsce. W KPMG od stycznia 2017 r. Wcześniej zdobywał doświadczenie m.in. w warszawskich kancelariach prawniczych, specjalizując się w prawie zobowiązań, budowlanym i administracyjnym. Obecnie Krzysztof wykorzystuje zdobytą wiedzę i umiejętności w bieżącym doradztwie podatkowym dla instytucji korporacyjnych. Ma także na swoim koncie wiele projektów z zakresu dokumentacji cen transferowych, w ramach których tworzył różne typy dokumentacji lokalnych i porównawczych – od transakcji sprzedaży towarów, czy świadczenia usług po umowy, w ramach których dochodziło m.in. do przekształcenia spółek, czy podwyższenia kapitału zakładowego. Brał również udział w projektach związanych z poddawaniem przedsiębiorstw wyczerpującej, wielopłaszczyznowej analizie z perspektywy prawno-podatkowej, a także realizuje zadania z zakresu prawa podatkowego, ubezpieczeń społecznych oraz prawa pracy dla osób fizycznych zatrudnionych u klientów KPMG.
940×788 wzory postów OKP – 29.10 – 3 (1)
Panel: Ochrona obywatela w prawie podatkowym; Temat wystąpienia: Rzecznik Praw Podatnika i Karta Praw Podatnika; Dr Karolina Tetłak jest adiunktem na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego i współpracownikiem Centre for International Sports Law na Uniwersytecie Staffordshire w Wielkiej Brytanii i Thompson Rivers University w Kanadzie. Ukończyła studia LL.M. o profilu podatkowym na wydziale prawa Harvard University. Zajmuje się polskim, międzynarodowym i porównawczym prawem podatkowym, w szczególności opodatkowaniem dochodu i procedurą podatkową. Specjalizuje się w opodatkowaniu sportowców, organizacji sportowych oraz wielkich imprez sportowych. Autorka licznych publikacji z zakresu prawa podatkowego i ceniony wykładowca. Członek International Taxation of Entertainers Group oraz International Fiscal Association. Stypendystka FIFA. W latach 2014-2016 Członek Rady Konsultacyjnej Prawa Podatkowego przy Ministrze Finansów.

Poznaj sylwetki naszych ekspertów