Akademia Leona Koźmińskiego jest wyższą uczelnią o szerokim profilu biznesowym, posiadającą pełne uprawnienia akademickie. Jest jedyną uczelnią w Polsce, która otrzymała prestiżowe akredytacje międzynarodowe: AACSB, EQUIS i AMBA. Ma ocenę wyróżniającą Polskiej Komisji Akredytacyjnej dla kierunków zarządzanie, prawo, administracja oraz finanse i rachunkowość. Według międzynarodowego rankingu „Financial Times” jest liderem kształcenia menedżerskiego w Europie Środkowo-Wschodniej. Jest też jedną z najbardziej umiędzynarodowionych uczelni w Polsce. Na studiach licencjackich, magisterskich, doktoranckich, podyplomowych i MBA kształci 8000 osób.