Prelegenci

Opodatkowanie transakcji kryptowalutami

 

Marcelina Szwed-Ziemichód – adwokat i doradca podatkowy w MSZtax. Współpracuje z podmiotami z branży nowych technologii i IT, w tym z sektora blockchain i kryptowalut. Prowadzi szkolenia z zakresu opodatkowania transakcji kryptowalut dla Krajowej Izby Doradców Podatkowych. Prelegentka na wielu wydarzeniach poświęconych technologii blockchain i kryptowalutom. Była członkiem strumienia Blockchain/DLT i waluty cyfrowe przy Ministerstwie Cyfryzacji, obecnie członek grupy roboczej ds. Blockchain przy Komisji Nadzoru Finansowego.

Wystąpienie: Modele biznesowe w sektorze kryptowalut: zasady opodatkowania i kluczowe problemy praktyczne

 

Jakub Wirski – doradca podatkowy w kancelarii Wilk Latkowski Doradcy Podatkowi i Radcowie Prawni; doktorant w Katedrze Prawa Podatkowego Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego. Autor i współautor publikacji z zakresu prawa podatkowego, publikowanych w recenzowanych czasopismach naukowych. Od 2014 r. zdobywa doświadczenie zawodowe w branży doradztwa podatkowego.

Wystąpienie: Zmiany w opodatkowaniu obrotu kryptowalutami – chaos czy uporządkowanie

 

Opodatkowanie digital economy

 

Iwona Krzemińska – starszy konsultant w zespole Corporate Tax Advisory KPMG w Polsce, licencjonowany doradca podatkowy. Ukończyła Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego ze specjalizacją prawo finansowe. Uzyskała także dyplom Uniwersytetu Poitiers we Francji na kierunku europejskie prawo handlowe. Studiowała również na Uniwersytecie we Fryburgu w Szwajcarii. Specjalizuje się w zagadnieniach z zakresu podatku dochodowego od osób prawnych oraz międzynarodowego prawa podatkowego. W KPMG uczestniczy w realizacji projektów z obszaru Digital Economy.

Wystąpienie: Opodatkowanie działalności cyfrowej. Koncepcje cyfrowego zakładu zagranicznego i znaczącej obecności cyfrowej

LL.D. LL.M. Marta Papis-Almansa – prawnik i pracownik naukowy Department of Business Law, Uniwersytetu w Lund (Szwecja). Tytuł doktora nauk prawnych (Doctor in Laws) uzyskała na Uniwersytecie w Lund, w 2016 roku, po obronie rozprawy doktorskiej „Insurance in European VAT: On the Current and Preferred Treatment in the Light of the New Zealnd and Australian GST Systems”. Za tę publikację w 2017 roku, Marta otrzymała prestiżową nagrodę Maurice Lauré Prize, przyznawanej przez International Fiscal Association.

Interesuje się zagdanieniami międzynarodowego i europejskiego prawa podatkowego, a zwłaszcza podatku VAT oraz prawa podatkowego porównawczego. Czynnie uczestniczy w międzynarodowych i lokalnych konferencjach prawa podatkowego. Jest również autorką publikacji, które ukazały się między innymi w międzynarodowych czasopismach („Intertax” oraz „World Journal of VAT/GST Law”).

Obecnie prowadzi badania naukowe w ramach indywidualnego projektu post-doc “The new definitive EU VAT system for cross-border supplies and the use of new technologies in VAT reporting collection and auditing” Środki finsowe na prowadzenie badań uzyskła dzięki wygranej w konkursie organizowanym przez Fundację TOR/Skattenytt.

Wystąpienie: Nowe zasady opodatkowania VAT e-commerce: krytyczna analiza zmian w przepisach europejskich

 

Dr Karolina Tetłak – adiunkt na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego i współpracownik Centre for International Sports Law na Uniwersytecie Staffordshire w Wielkiej Brytanii i Thompson Rivers University w Kanadzie. Ukończyła studia LL.M. o profilu podatkowym na wydziale prawa Harvard University. Zajmuje się polskim, międzynarodowym i porównawczym prawem podatkowym. Specjalizuje się w opodatkowaniu rozrywki, sportowców, organizacji sportowych oraz wielkich imprez sportowych. Autorka licznych publikacji z zakresu prawa podatkowego i problematyki otoczenia prawnego dla międzynarodowych wydarzeń sportowych. Członek International Taxation of Entertainers Group oraz International Fiscal Association. Stypendystka FIFA. W latach 2014-2016 Członek Rady Konsultacyjnej Prawa Podatkowego przy Ministrze Finansów.

Wystąpienie: Opodatkowanie robotów

Cyfryzacja kontroli podatnika

 

Janina Fornalik – doradca podatkowy, partner w spółce doradztwa podatkowego MDDP. Doradztwem podatkowym zajmuje się od kilkunastu lat, poprzednio w międzynarodowych firmach doradczych. Przez prestiżowy tytuł International Tax Review wymieniana jest w gronie najlepszych specjalistów VAT w Polsce. Kieruje Zespołem MDDP Digital tworzącego rozwiązania IT wspierające wypełnianie obowiązków podatkowych.

Specjalizuje się również w zagadnieniach związanych z podatkiem VAT, m.in. w działalności jednostek samorządu terytorialnego. Doradza samorządom w kwestiach dotyczących rozliczania podatku VAT w bieżącej działalności, w zakresie realizowanych inwestycji oraz w ramach przekształceń, reprezentuje w postępowaniach podatkowych i sądowych.

Jest autorką licznych publikacji o tematyce prawno-podatkowej, m.in. jest współautorem komentarza do Dyrektywy VAT Rady Unii Europejskiej. Występuje na konferencjach i prowadzi szkolenia z zakresu podatku VAT, w tym dotyczące rozliczeń podatkowych w samorządach.

Wystąpienie: Rozliczenia podatkowe XXI wieku – automatyczna weryfikacja podatków

 

 

Dr Michał Wilk – radca prawny i doradca podatkowy, adiunkt w Katedrze Prawa Podatkowego na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego. Zastępca Redaktora Naczelnego Kwartalnika Prawa Podatkowego, członek polskiego oddziału Międzynarodowego Stowarzyszenia Podatkowego (International Fiscal Association) oraz członek zarządu Stowarzyszenia Doktorantów i Doktorów Prawa Podatkowego.

Wystąpienie: Optymalizacja podatkowa a uszczelnianie systemu podatkowego – kompromis dzięki sztucznej inteligencji?

 

 

Dr Błażej Kuźniacki – radca prawny, doktor nauk filozoficznych (PhD) uzyskany w 2017 r. w Katerze Prawa Publicznego i Międzynarodowego na Wydziale Prawa Uniwersytetu w Oslo, absolwent prawa i europeistyki (summa cum laude) Wydziału Prawa i Administracji UMK w Toruniu, radca ministra (2018), badacz naukowy na Uniwersytecie Zarządzania w Singapurze – Akademia Podatkowa, Centrum Doskonalenia w Opodatkowaniu (2017-2018), współpracownik Centrum Dokumentacji i Studiów Podatkowych i Fundacji CDiSP, członek Międzynarodowego Stowarzyszenia Podatkowego (International Fiscal Association), członek – założyciel Stowarzyszenia Doktorantów i Doktorów Prawa Podatkowego, założyciel bloga blazejkuzniacki.pl, współzałożyciel start-up zajmującego się tworzeniem rozwiązań algorytmicznych z zastosowaniem sztucznej inteligencji do prawa podatkowego, laureat stypendium START 2015 Fundacji na Rzecz Nauki Polskiej oraz the 2016 IFA President YIN Scientific Award.

Autor ponad 70 polsko i angielskojęzycznych publikacji z zakresu krajowego, międzynarodowego i europejskiego prawa podatkowego cytowanych przez przedstawicieli nauki prawa podatkowego oraz jurysprudencję, w tym Naczelny Sąd Administracyjny. Prelegent na licznych krajowych i międzynarodowych konferencjach i seminariach. Wykładowca na krajowych i zagranicznych uczelniach, w tym na Brazylijskim Instytucie Prawa Podatkowego (Instituto Brasileiro de Direito Tributário, IBDT), São Paulo (2017-2018), Wydziale Prawa Uniwersytetu w Lizbonie (Faculdade de Direito da Universidade de Lisboa) (2017-2018), Wydziale Prawa Uniwersytetu Amsterdamskiego (Universiteit van Amsterdam) oraz Podyplomowych Studiach Międzynarodowych Strategii Podatkowych Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie.

Wystąpienie: Potencjał sztucznej inteligencji w prawie podatkowym: przeszłość, teraźniejszość i przyszłość

 

 

Dr Paweł Mikuła – doktor nauk prawnych (UJ), licencjonowany doradca podatkowy, absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego (prawo) oraz Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach (podyplomowe studia w zakresie rachunkowości). Posiada 11-letnie doświadczenie w doradztwie podatkowym.

Koordynował liczne projekty podatkowe dla polskich i międzynarodowych firm z różnorodnych branż oraz duże projekty dla podmiotów z sektora publicznego. Specjalizuje się w podatku VAT.

Autor kilkudziesięciu publikacji o tematyce podatkowoprawnej w prasie codziennej oraz periodykach naukowych i profesjonalnych. Doświadczony wykładowca na szkoleniach oraz konferencjach naukowych o tematyce podatkowej. Prowadzi zajęcia z zakresu zagadnień podatkowoprawnych na Akademii WSB w Dąbrowie Górniczej.

Wystąpienie: STIR, big data, tajne algorytmy i zautomatyzowane decyzje