Ogólnopolska Konferencja Podatkowa

Prelegenci

Narzędzia elektroniczne kontroli podatnika

Paweł Gruza Podsekretarz Stanu

Paweł Gruza urodził się 1 czerwca 1977 roku w Warszawie. Jest absolwentem Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Uczestniczył w licznych merytorycznych szkoleniach, seminariach i konferencjach w Polsce i za granicą (m.in. kursy standardów rachunkowości polskiej i międzynarodowej, ustawodawstwo gospodarcze Unii Europejskiej, międzynarodowe planowanie podatkowe, branżowe programy szkoleniowe).

Posiada szerokie doświadczenie zawodowe. Zarządzał wieloma interdyscyplinarnymi projektami dla firm z sektora przemysłowego i finansowego. W latach 2000 – 2006 pracował w firmach doradczych. Od kwietnia 2016 r. był wiceministrem Skarbu Państwa.

Współautor pierwszego komentarza do ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych (1999) oraz współautor pierwszego w Polsce komentarza do unijnych dyrektyw w sprawie VAT (2004, wybór i redakcja orzeczeń Trybunału Sprawiedliwości UE). Autor artykułów w czasopismach specjalistycznych oraz prasie ekonomicznej.

Ekspert ds. finansów i gospodarki Fundacji Republikańskiej; w styczniu 2016 r. powołany do jej zarządu.


Marcin Brzezin – KPMG

Marcin Brzezin – Tax Manager w KPMG, doradca podatkowy, magister prawa Uniwersytetu Łódzkiego. Posiada 9-letnie doświadczenie zdobyte w spółkach doradztwa podatkowego, a także wiedzę praktyczną w zakresie projektowania oraz wdrażania produktów optymalizacyjnych (szczególnie w kwestii stawek VAT). Specjalizuje się w opodatkowaniu VAT transakcji dokonywanych przez przedsiębiorców działających w różnych sektorach gospodarki (uwzględniając transakcje transgraniczne w obrocie towarowym i usługowym). Realizował również projekty mające na celu uzyskanie znacznych korzyści podatkowych dla klientów. Jest autorem licznych publikacji w prasie specjalistycznej.


Dr Karolina Tetłak

Dr Karolina Tetłak – adiunkt na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego i współpracownik Centre for International Sports Law na Uniwersytecie Staffordshire w Wielkiej Brytanii i Thompson Rivers University w Kanadzie. Zajmuje się polskim, międzynarodowym i porównawczym prawem podatkowym, w tym procedurą podatkową oraz podatkami lokalnymi. Specjalizuje się w opodatkowaniu sportu. Ukończyła studia o profilu podatkowym na wydziale prawa Harvard University. Członek Rady Konsultacyjnej Prawa Podatkowego przy Ministrze Finansów.


Tomasz Rolewicz – EY

Tomasz Rolewicz – Associate Partner w zespole Business Tax Advisory w Dziale Doradztwa Podatkowego EY. Pan Tomasz jest absolwentem prawa na Uniwersytecie Warszawskim oraz Studiów Podyplomowych Prawa Podatkowego na Wydziale Prawa UW. Karierę zawodową rozpoczął w 2002 roku. Od 2005 roku jest także licencjonowanym doradcą podatkowym. Pan Tomasz zdobywał swoje doświadczenia zawodowe w międzynarodowych firmach doradczych, co pozwala mu na zapewnienie kompleksowego wsparcia w trakcie sporów z władzami podatkowymi. Pan Tomasz ma też doświadczenie w realizacji projektów z zakresu ograniczania osobistej odpowiedzialności karnej skarbowej, jest także autorem wielu publikacji w prasie i czasopismach specjalistycznych.


Kamil Olczykowski – PwC


Mechanizm podzielonej płatności

Aleksandra Pacowska-Brudło – Deloitte

Aleksandra jest Senior Menedżerem w zespole doradztwa w zakresie podatku VAT. Jest absolwentką Szkoły Głównej Handlowej i licencjonowanym doradcą podatkowym. Od 2001 r. pracuje w Deloitte.

Aleksandra była zaangażowana w przeprowadzanie szeregu kompleksowych przeglądów podatkowych, w tym przeglądów przygotowujących podatników do występowania o zwroty VAT. Aleksandra posiada również bogate doświadczenie w przeglądach podatkowych przeprowadzanych dla potrzeb badania sprawozdań finansowych. Ponadto brała udział w przygotowywaniu raportów i opinii obejmujących różnorodne kwestie związane z podatkiem VAT, w tym dotyczące zarządzania ryzykiem podatkowym.


Kalina Figurska – MDDP

Kalina Figurska – starszy menedżer, radca prawny, doradca podatkowy. Specjalistka z ponad 12-letnim stażem w zakresie podatku VAT. Zajmuje się oceną podatkową bieżącej działalności podatników, brała również udział w szeregu przeglądów podatkowych jak również projektach mających na celu stworzenie optymalnych podatkowo struktur inwestycyjnych i transakcyjnych. Jest autorem wielu publikacji w prasie codziennej oraz specjalistycznej z zakresu prawa podatkowego, głównie skoncentrowanych na zagadnieniach dotyczących firm farmaceutycznych oraz dystrybutorów produktów leczniczych.


Justyna Zając-Wysocka

Justyna Zając-Wysocka – radca prawny, doradca podatkowy, doktorantka w Zakładzie Prawa Finansowego na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego, Dyrektor Departamentu Doradztwa Podatkowego i członek zarządu w Małopolskim Instytucie Studiów Podatkowych sp. z o.o. Wieloletni współpracownik polskich i międzynarodowych firm doradczych. Jeden z założycieli Stowarzyszenia Doktorantów i Doktorów Prawa Podatkowego z siedzibą w Krakowie. Członek polskiego Oddziału IFA (International Fiscal Association). Uczestnik licznych konferencji naukowych z zakresu prawa podatkowego. Specjalizuje się w obsłudze podmiotów gospodarczych w zakresie doradztwa prawno-podatkowego oraz obsługi sporów podatkowych. Interesuje się również opodatkowaniem spółek kapitałowych oraz procedurą sądowo-administracyjną. Jest autorką licznych publikacji eksperckich z zakresu prawa podatkowego oraz uznanym wykładowcą problematyki podatku od towarów i usług. Uznana za jednego z najlepszych doradców podatkowych w zakresie sporów podatkowych (IX Ranking Dziennika Gazety Prawnej).


Wojciech Dąbrowski

Wojciech Dąbrowski – Ekspert w Departamencie Podatku od Towarów i Usług w Ministerstwie Finansów, doradca podatkowy, doktorant na Wydziale Prawa i Administracji UW.
Przez kilka lat zawodowo związany z branżą doradztwa podatkowego, zdobywając wiedzę z zakresu podatku VAT zarówno w kancelariach podatkowych jak i firmie konsultingowej z tzw. Big 4. W ramach swojej praktyki brał udział w wielu projektach optymalizacyjnych, postępowaniach podatkowych oraz postępowaniach przed sądami administracyjnymi. Był również odpowiedzialny za bieżące doradztwo podatkowe dla krajowych przedsiębiorstw jak i międzynarodowych korporacji m.in. z branży budowlanej, spożywczej, TMT.
Uczestnik wielu programów i konkursów międzynarodowych z dziedziny prawa podatkowego, m.in. w Austrii, Portugalii i Belgii. Prócz działalności zawodowej publikuje na łamach różnych dzienników i czasopism artykuły z zakresu prawa podatkowego.


Bartłomiej Kołodziej

Bartłomiej Kołodziej – Zastępca Dyrektora Departamentu Podatku VAT w Ministerstwie Finansów. Posiada ponad 20-letnie doświadczenie w doradztwie podatkowym, w tym ponad 12-letnie doświadczenie w firmach Big4 oraz ponad 8-letnie doświadczenie w doradztwie podatkowym na rzecz podmiotów z sektora usług finansowych. Specjalizuje się w doradztwie w zakresie podatku VAT.

Posiada unikalne doświadczenie w zakresie podatku VAT, w tym dotyczące opracowywania i wdrażania w instytucjach finansowych metodologii rozliczania podatku VAT. Pracował dla największych podmiotów sektora usług finansowych zarówno w Polsce, jak i w regionie CEE. Jego praktyka koncentrowała się głównie na aspektach podatku od wartości dodanej różnych rodzajów operacji i transakcji.

W  2016 r. zdobył dodatkowe doświadczenie biznesowe, pełniąc funkcję dyrektora finansowego w międzynarodowej innowacyjnej firmie start-up w branży IT (Onwelo SA). Założył firmę doradczą „Iustum Tributum” sp. z o.o. (ITtax) – firma świadcząca dedykowane usługi w zakresie nowoczesnych rozwiązań podatkowych i informatycznych.