Prelegenci

Opodatkowanie transakcji kryptowalutami

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Przemysław Szabat jest doradcą podatkowym, a także członkiem Komitetu Podatkowego Pracodawców RP. Specjalizuje się w międzynarodowym prawie podatkowym oraz podatkach dochodowych, w szczególności zajmuje się wdrażaniem projektów optymalizacyjnych oraz planowaniem sukcesji podatkowej.

Piotr Gałka – radca prawny i członek Okręgowej Izby Radców Prawnych. Specjalizuje się w prawie nowych technologii oraz procesach transformacyjnych.

Doradza klientom w zakresie procesów inwestycyjnych uwzględniających pozyskiwanie finansowania za pośrednictwem technologii blockchain, jak również wspiera klientów w budowaniu strategii oraz modeli biznesowych w zakresie innowacyjnych projektów.

Studiował na wydziale prawa Uniwersytetu Warszawskiego i Szkole Głównej Handlowej oraz Uniwersytecie Juliusza Maksymiliana w Würzburgu.

Wystąpienie: 4 podatkowe miny na które musisz uważać przy ICO

 

Łukasz Kuśmierz – absolwent prawa oraz ekonomii Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej Lublinie. W Ministerstwie Finansów jest jedną z osób zajmujących się gospodarką cyfrową oraz e-commerce. Laureat II edycji konkursu Ministerstwa Finansów „Podatkowi Liderzy”.

Wystąpienie: Opodatkowanie kryptowalut w Polsce i na świecie

 

Marcelina Szwed-Ziemichód – adwokat i doradca podatkowy w MSZtax. Współpracuje z podmiotami z branży nowych technologii i IT, w tym z sektora blockchain i kryptowalut. Prowadzi szkolenia z zakresu opodatkowania transakcji kryptowalut dla Krajowej Izby Doradców Podatkowych. Prelegentka na wielu wydarzeniach poświęconych technologii blockchain i kryptowalutom. Była członkiem strumienia Blockchain/DLT i waluty cyfrowe przy Ministerstwie Cyfryzacji, obecnie członek grupy roboczej ds. Blockchain przy Komisji Nadzoru Finansowego.

Wystąpienie: Modele biznesowe w sektorze kryptowalut: zasady opodatkowania i kluczowe problemy praktyczne

 

Jakub Wirski – doradca podatkowy w kancelarii Wilk Latkowski Doradcy Podatkowi i Radcowie Prawni; doktorant w Katedrze Prawa Podatkowego Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego. Autor i współautor publikacji z zakresu prawa podatkowego, publikowanych w recenzowanych czasopismach naukowych. Od 2014 r. zdobywa doświadczenie zawodowe w branży doradztwa podatkowego.

Wystąpienie: Zmiany w opodatkowaniu obrotu kryptowalutami – chaos czy uporządkowanie

 

Rafał Sidorowicz – menedżer w Zespole Podatków Osobistych i Doradztwa dla Pracodawców MDDP. Licencjonowany doradca podatkowy. Absolwent Wydziału Prawa i Administracji, Wydziału Dziennikarstwa i Nauk Politycznych oraz Kolegium Międzywydziałowych Indywidualnych Studiów Humanistycznych i Społecznych, Posiada ponad 10-letnie doświadczenie w zakresie podatków bezpośrednich. Zajmuje się przede wszystkim doradztwem w zakresie PIT, jak i ZUS. Doradzał m.in. w zakresie tworzenia programów motywacyjnych, restrukturyzacji polityk wynagradzana, opodatkowania benefitów pracowniczych, rozliczania zysków z kryptowalutów oraz krajowych i zagranicznych inwestycji kapitałowych. Jest autorem licznych publikacji w prasie i czasopismach specjalistycznych, jak również wykładowcą na Podyplomowych Studiach Strategii Podatkowych SGH.

Wystąpienie: Rozliczanie zysków z kryptowalut przez osoby fizyczne – wybrane zagadnienia na tle orzecznictwa sądów administracyjnych

 

Opodatkowanie digital economy

 

Filip Majdowski – vice-dyrektor w Departamencie Systemu Podatkowego w Ministerstwie Finansów. W ramach ministerstwa kieruje pracami dotyczącymi podatkowych aspektów m.in. gospodarki cyfrowej, gospodarki współdzielenia, e-commerce oraz nowych technologii. Reprezentuje Polskę na forum unijnym oraz międzynarodowym w powyższym zakresie. Absolwent studiów magisterskich oraz doktoranckich na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Doświadczenie zawodowe zbierał w firmach z tzw. Wielkiej Czwórki oraz biznesie. Członek International Fiscal Association. Autor kilkudziesięciu publikacji z zakresu prawa podatkowego w polskich i zagranicznych periodykach naukowych.

Wystąpienie: Opodatkowanie Gospodarki Cyfrowej – przegląd wybranych trendów

 

Iwona Krzemińska – starszy konsultant w zespole Corporate Tax Advisory KPMG w Polsce, licencjonowany doradca podatkowy. Ukończyła Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego ze specjalizacją prawo finansowe. Uzyskała także dyplom Uniwersytetu Poitiers we Francji na kierunku europejskie prawo handlowe. Studiowała również na Uniwersytecie we Fryburgu w Szwajcarii. Specjalizuje się w zagadnieniach z zakresu podatku dochodowego od osób prawnych oraz międzynarodowego prawa podatkowego. W KPMG uczestniczy w realizacji projektów z obszaru Digital Economy.

Wystąpienie: Opodatkowanie działalności cyfrowej. Koncepcje cyfrowego zakładu zagranicznego i znaczącej obecności cyfrowej

 

Aleksandra Plichta – doradca podatkowy, Project Manager w Dziale Doradztwa Podatkowego w Crido, do którego ponownie dołączyła w 2018 r., opuszczając jedną z firm z tzw. „Big 4”. Posiada 9-letnie doświadczenie w zakresie doradztwa podatkowego – specjalizuje się w bieżącym doradztwie w obszarze VAT na rzecz polskich i zagranicznych podatników. Projektuje strategie i działania zapewniające bezpieczeństwo podatkowe przede wszystkim dla podmiotów z branży finansów i ubezpieczeń, nieruchomości oraz FMCG, w tym poprzez tworzenie nowych modeli biznesowych dla klientów działających na rynku międzynarodowym. Współpracuje z klientami podczas wdrażania systemów finansowo-księgowych czy dedykowanych narzędzi podatkowych, np. do generowania JPK, analizuje poprawność funkcjonowania systemów rozliczania VAT i fakturowania. Jest autorką kilkudziesięciu artykułów i opracowań o tematyce podatkowej w prasie branżowej i ogólnopolskiej oraz współautorką 3 monografii (Jednolity Plik Kontrolny – Wolters Kluwer – 2 wydania, oraz Świadczenia pozapłacowe – Oficyna Prawa Polskiego). Jako prelegent, prowadzi szkolenia w zakresie VAT. Aleksandra jest absolwentką Uniwersytetu Łódzkiego (Finanse i Rachunkowość – Strategie podatkowe).

Wystąpienie: Fixed establishment – wyzwania związane z rozwojem gospodarki cyfrowej

 

LL.D. LL.M. Marta Papis-Almansa – prawnik i pracownik naukowy Department of Business Law, Uniwersytetu w Lund (Szwecja). Tytuł doktora nauk prawnych (Doctor in Laws) uzyskała na Uniwersytecie w Lund, w 2016 roku, po obronie rozprawy doktorskiej „Insurance in European VAT: On the Current and Preferred Treatment in the Light of the New Zealnd and Australian GST Systems”. Za tę publikację w 2017 roku, Marta otrzymała prestiżową nagrodę Maurice Lauré Prize, przyznawanej przez International Fiscal Association.

Interesuje się zagdanieniami międzynarodowego i europejskiego prawa podatkowego, a zwłaszcza podatku VAT oraz prawa podatkowego porównawczego. Czynnie uczestniczy w międzynarodowych i lokalnych konferencjach prawa podatkowego. Jest również autorką publikacji, które ukazały się między innymi w międzynarodowych czasopismach („Intertax” oraz „World Journal of VAT/GST Law”).

Obecnie prowadzi badania naukowe w ramach indywidualnego projektu post-doc “The new definitive EU VAT system for cross-border supplies and the use of new technologies in VAT reporting collection and auditing” Środki finsowe na prowadzenie badań uzyskła dzięki wygranej w konkursie organizowanym przez Fundację TOR/Skattenytt.

Wystąpienie: Nowe zasady opodatkowania VAT e-commerce: krytyczna analiza zmian w przepisach europejskich

 

Justyna Drożdż – studentka V roku prawa na Uniwersytecie Jagiellońskim. Dwukrotna laureatka stypendium rektora dla najlepszych studentów. Członek Koła Naukowego Prawa Podatkowego TBSP UJ, brała udział w wielu inicjatywach Koła, takich jak konferencje ogólnopolskie oraz akademie podatkowe. Swoją przyszłość zawodową wiąże z prawem podatkowym. Obecnie przygotowuje pracę magisterską z zakresu podatków pod kierunkiem prof. dra hab. Bogumiła Brzezińskiego, a także zdobywa doświadczenie zawodowe współpracując z doradcą podatkowym.

WystąpienieRozliczenia transakcji w App Store i Google Play na gruncie podatków dochodowych oraz podatku VAT

 

Dr Karolina Tetłak – adiunkt na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego i współpracownik Centre for International Sports Law na Uniwersytecie Staffordshire w Wielkiej Brytanii i Thompson Rivers University w Kanadzie. Ukończyła studia LL.M. o profilu podatkowym na wydziale prawa Harvard University. Zajmuje się polskim, międzynarodowym i porównawczym prawem podatkowym. Specjalizuje się w opodatkowaniu rozrywki, sportowców, organizacji sportowych oraz wielkich imprez sportowych. Autorka licznych publikacji z zakresu prawa podatkowego i problematyki otoczenia prawnego dla międzynarodowych wydarzeń sportowych. Członek International Taxation of Entertainers Group oraz International Fiscal Association. Stypendystka FIFA. W latach 2014-2016 Członek Rady Konsultacyjnej Prawa Podatkowego przy Ministrze Finansów.

Wystąpienie: Opodatkowanie robotów

Cyfryzacja kontroli podatnika

 

Janina Fornalik – doradca podatkowy, partner w spółce doradztwa podatkowego MDDP. Doradztwem podatkowym zajmuje się od kilkunastu lat, poprzednio w międzynarodowych firmach doradczych. Przez prestiżowy tytuł International Tax Review wymieniana jest w gronie najlepszych specjalistów VAT w Polsce. Kieruje Zespołem MDDP Digital tworzącego rozwiązania IT wspierające wypełnianie obowiązków podatkowych.

Specjalizuje się również w zagadnieniach związanych z podatkiem VAT, m.in. w działalności jednostek samorządu terytorialnego. Doradza samorządom w kwestiach dotyczących rozliczania podatku VAT w bieżącej działalności, w zakresie realizowanych inwestycji oraz w ramach przekształceń, reprezentuje w postępowaniach podatkowych i sądowych.

Jest autorką licznych publikacji o tematyce prawno-podatkowej, m.in. jest współautorem komentarza do Dyrektywy VAT Rady Unii Europejskiej. Występuje na konferencjach i prowadzi szkolenia z zakresu podatku VAT, w tym dotyczące rozliczeń podatkowych w samorządach.

Wystąpienie: Rozliczenia podatkowe XXI wieku – automatyczna weryfikacja podatków

 

Sylwia Adamczyk-Kaczmaramenedżer w dziale Doradztwa Podatkowego Deloitte. Radca prawny oraz licencjonowany doradca podatkowy. Sylwia jest absolwentką Wydziału Prawa i Administracji na Uniwersytecie Warszawskim. Posiada ponad 9-letnie doświadczenie w zakresie podatków pośrednich. Zajmuje się przede wszystkim zagadnieniami w zakresie podatku VAT. Ma bogate doświadczenie w bieżącym doradztwie, zarówno dla podmiotów działających na rynku polskim, jak i zagranicznym.

Wystąpienie: Kasy rejestrujące online

 

Przemysław Grzanka – doradca podatkowy oraz starszy konsultant w Dziale Prawno-Podatkowym PwC w zespole Doradztwa Podatkowego IT (ITBC). Specjalizuje się w zagadnieniach z zakresu kontroli podatkowych i postępowań podatkowych oraz problemów odpowiedzialności karnej skarbowej. Posiada doświadczenie w projektach i postępowaniach dotyczących oszustw oraz nadużyć z zakresu podatku CIT, VAT i podatku akcyzowego.

Obecnie doradza przy projektach PwC w zakresie wdrożenia i przygotowania firm do Jednolitego Pliku Kontrolnego oraz automatyzacji procesów podatkowych w przedsiębiorstwach, w szczególności projektów implementacyjnych dotyczących aplikacji wykorzystujących dane z JPK stworzonych przez zespół ITBC PwC.

Jest autorem wielu komentarzy w prasie codziennej oraz redaktorem naukowym i współautorem monografii “Jednolity Plik Kontrolny. Obowiązki e-raportowania danych podatkowych w 2018 roku.

 

Tomasz Rolewicz – Associate Partner w zespole Business Tax Advisory EY. Tomasz zdobywał doświadczenie zawodowe w trakcie praktyki w międzynarodowych firmach doradczych. Pozwala to na zapewnianie kompleksowego wsparcia w trakcie sporów z władzami podatkowymi – reprezentowanie podatników w czasie kontroli podatkowych i postępowań, budowanie strategii na wypadek sporów z organami oraz reprezentowanie klientów przed sądami administracyjnymi jak również przed Trybunałem Sprawiedliwości i organami Unii Europejskiej Tomasz realizował projekty oraz prowadził liczne warsztaty z zakresu ograniczania osobistej odpowiedzialności karnej skarbowej

Tomasz jest absolwentem prawa na Uniwersytecie Warszawskim oraz Studiów Podyplomowych Prawa Podatkowego na Wydziale Prawa tego Uniwersytetu. Począwszy od 2005 r. jest także licencjonowanym doradcą podatkowym. Pełnił także funkcję członka zarządu Mazowieckiego Oddziału KIDP. Jest autorem wielu publikacji w prasie i czasopismach specjalistycznych, a także wykładowcą procesowego prawa podatkowego na Podyplomowych Studiach Strategii Podatkowych SGH oraz na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego.

Wystąpienie: Kontrola skarbowa czy “permanentna inwigilacja”? Jak wspolczesnie kontrolowane sa podatki?

 

Dr Paweł Mikuła – doktor nauk prawnych (UJ), licencjonowany doradca podatkowy, absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego (prawo) oraz Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach (podyplomowe studia w zakresie rachunkowości). Posiada 11-letnie doświadczenie w doradztwie podatkowym.

Koordynował liczne projekty podatkowe dla polskich i międzynarodowych firm z różnorodnych branż oraz duże projekty dla podmiotów z sektora publicznego. Specjalizuje się w podatku VAT.

Autor kilkudziesięciu publikacji o tematyce podatkowoprawnej w prasie codziennej oraz periodykach naukowych i profesjonalnych. Doświadczony wykładowca na szkoleniach oraz konferencjach naukowych o tematyce podatkowej. Prowadzi zajęcia z zakresu zagadnień podatkowoprawnych na Akademii WSB w Dąbrowie Górniczej.

Wystąpienie: Nowe narzędzia administracji skarbowej: STIR, big data, tajne algorytmy i zautomatyzowane decyzje

Dr Michał Wilk – radca prawny i doradca podatkowy, adiunkt w Katedrze Prawa Podatkowego na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego. Zastępca Redaktora Naczelnego Kwartalnika Prawa Podatkowego, członek polskiego oddziału Międzynarodowego Stowarzyszenia Podatkowego (International Fiscal Association) oraz członek zarządu Stowarzyszenia Doktorantów i Doktorów Prawa Podatkowego.

Wystąpienie: Sztuczna inteligencja a podatki – szanse i wyzwania

 

Dr Błażej Kuźniacki – radca prawny, doktor nauk filozoficznych (PhD) uzyskany w 2017 r. w Katerze Prawa Publicznego i Międzynarodowego na Wydziale Prawa Uniwersytetu w Oslo, absolwent prawa i europeistyki (summa cum laude) Wydziału Prawa i Administracji UMK w Toruniu, radca ministra (2018), badacz naukowy na Uniwersytecie Zarządzania w Singapurze – Akademia Podatkowa, Centrum Doskonalenia w Opodatkowaniu (2017-2018), współpracownik Centrum Dokumentacji i Studiów Podatkowych i Fundacji CDiSP, członek Międzynarodowego Stowarzyszenia Podatkowego (International Fiscal Association), członek – założyciel Stowarzyszenia Doktorantów i Doktorów Prawa Podatkowego, założyciel bloga blazejkuzniacki.pl, współzałożyciel start-up zajmującego się tworzeniem rozwiązań algorytmicznych z zastosowaniem sztucznej inteligencji do prawa podatkowego, laureat stypendium START 2015 Fundacji na Rzecz Nauki Polskiej oraz the 2016 IFA President YIN Scientific Award.

Autor ponad 70 polsko i angielskojęzycznych publikacji z zakresu krajowego, międzynarodowego i europejskiego prawa podatkowego cytowanych przez przedstawicieli nauki prawa podatkowego oraz jurysprudencję, w tym Naczelny Sąd Administracyjny. Prelegent na licznych krajowych i międzynarodowych konferencjach i seminariach. Wykładowca na krajowych i zagranicznych uczelniach, w tym na Brazylijskim Instytucie Prawa Podatkowego (Instituto Brasileiro de Direito Tributário, IBDT), São Paulo (2017-2018), Wydziale Prawa Uniwersytetu w Lizbonie (Faculdade de Direito da Universidade de Lisboa) (2017-2018), Wydziale Prawa Uniwersytetu Amsterdamskiego (Universiteit van Amsterdam) oraz Podyplomowych Studiach Międzynarodowych Strategii Podatkowych Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie.

Wystąpienie: Przeciwdziałanie unikaniu opodatkowania z wykorzystaniem algorytmów i sztucznej inteligencji na przykładzie nadużyć umów o UPO w świetle PPT