Partnerzy

Współorganizator Konferencji

 

Akademia Leona Koźmińskiego jest uczelnią o szerokim profilu biznesowym, posiadającą pełne uprawnienia akademickie. Jest jedyną uczelnią w Polsce, która posiada akredytacje międzynarodowe: AACSB, EQUIS, AMBA i CEEMAN; ma też ocenę wyróżniającą Polskiej Komisji Akredytacyjnej dla kierunków: zarządzanie, prawo, administracja oraz finanse i rachunkowość. Według rankingów krajowych oraz międzynarodowych jest najlepszą polską uczelnią biznesową i liderem kształcenia menedżerskiego w Europie Środkowej. Jest też jedną z najbardziej umiędzynarodowionych uczelni w Polsce – studiuje w niej półtora tysiąca obcokrajowców reprezentujących ponad 70 narodowości. Na studiach licencjackich, magisterskich, doktoranckich i podyplomowych co roku kształci około 8000 osób.

 

Partner merytoryczny

Stowarzyszenie Doktorantów i Doktorów Prawa Podatkowego powstało w marcu 2014 r. w Krakowie, gdzie ma swoją siedzibę. Zrzesza ono ludzi, których naukowe zainteresowania koncentrują się wokół problematyki prawa podatkowego. Założycielami Stowarzyszenia są doktoranci z różnych ośrodków akademickich krajuStowarzyszenie ma za cel działanie na rzecz rozwoju nauki prawa podatkowego oraz popularyzację wiedzy o prawie podatkowym.  Kierunki te realizowane są poprzez działalność naukową, dydaktyczną, szkoleniową, a także poprzez integrację środowiska osób naukowo zainteresowanych prawem podatkowymStowarzyszenie do swojego grona zaprasza wszystkich zainteresowanych tą problematyką, którzy wspierają te cele.

 

Partner Panelu “Cyfryzacja kontroli podatnika”

 

MDDP jest jedną z wiodących polskich firm doradczych świadczącą kompleksowe usługi w zakresie podatków, prawa, business consultingu, finansów, outsourcingu księgowości i naliczania wynagrodzeń, audytu oraz profesjonalnych szkoleń i konferencji. Zatrudniamy ponad 220 osób w biurach w Warszawie i Katowicach. Wśród naszych Klientów są czołowe koncerny międzynarodowe oraz największe polskie spółki ze wszystkich sektorów gospodarki.

 

Partnerzy

 

Crido zapewnia przedsiębiorcom wsparcie podatkowe, prawne, transakcyjne i biznesowe oraz pomaga rozwijać innowacyjną działalność. Dostarczamy firmom i ich właścicielom rozwiązania na miarę szybko zmieniającego się otoczenia biznesowego, prawnego oraz nowych wyzwań na poziomie lokalnym i globalnym. Znajdujemy sposoby, które pozwalają klientom – niezależnie od branży i skali działalności – bezpiecznie prowadzić i rozwijać biznes. Zapewniamy zarówno merytoryczne wsparcie na najwyższym poziomie, jak i cyfrowe rozwiązania wspierające prowadzenie bieżącej działalności.

Zaangażowanie i praca naszego ponad 240-osobowego zespołu zostały wielokrotnie docenione, zarówno przez klientów, którzy współpracują z nami od wielu lat, jak i przez niezależne gremia. Ma to swoje odzwierciedlenie w rankingach doradców podatkowych i firm wspierających działalność B+R i innowacje, w których zajmujemy najwyższe pozycje. Doradzamy, nie audytujemy. Dzięki przynależności do międzynarodowej sieci Taxand wspieramy klientów w rozwoju ich biznesu również za granicą.

Jacy jesteśmy?

Na równi z wysoką jakością naszej pracy dbamy o dobrą atmosferę w zespole, dlatego też jesteśmy elastyczni i otwarci w codziennych relacjach, nie ulegając korporacyjnym schematom. W Crido odkrywamy naturalne predyspozycje naszych pracowników i dostrzegamy ich talenty. Dzięki różnorodności projektów i braku hermetycznych podziałów mamy możliwość uczestniczenia w różnorodnych projektach dla największych polskich i międzynarodowych firm oraz stałego rozwoju zawodowego. Oferujemy im udział w licznych szkoleniach, współpracę z doświadczonymi doradcami oraz międzynarodowe kontakty na projektach prowadzonych w ramach sieci Taxand.

 

EY to międzynarodowa firma świadcząca usługi doradcze w zakresie: audytu, doradztwa podatkowego, biznesowego i transakcyjnego. Zatrudniamy ponad 1400 profesjonalistów w naszych biurach w Warszawie, Katowicach, Krakowie, Poznaniu i Wrocławiu. Wszystkie nasze działania są wspierane wiedzą i doświadczeniem ponad 152 000 pracowników z 700 biur w 140 krajach.

 


KPMG to międzynarodowa sieć firm audytorsko-doradczych. Blisko 30 lat świadczymy w Polsce usługi z zakresu audytu, doradztwa podatkowego oraz szeroko pojętego doradztwa biznesowego dla polskich i międzynarodowych firm oraz instytucji ze wszystkich sektorów gospodarki. Kompleksowe usługi prawne świadczy stowarzyszona z KPMG kancelaria prawnicza D.Dobkowski.

Naszą przewagą jest wiedza ponad 189 000 pracowników w 152 krajach. W Polsce jest nas ponad 1800 osób, które pracują w biurach w: Warszawie, Krakowie, Poznaniu, Katowicach, Gdańsku, Łodzi i we Wrocławiu.

Nasz dział doradztwa podatkowego liczy ponad 500 ekspertów, którzy doradzają w rozwoju biznesu, zajmują się tworzeniem i wdrażaniem zaawansowanych systemów wspierających procesy rozliczeń podatkowych, pomagają w kompleksowej ocenie skutków podatkowych, doradzają w zakresie fuzji i przejęć, podatków międzynarodowych, cen transferowych czy postępowań podatkowych i sądowych.

Deloitte to marka skupiająca dziesiątki tysięcy profesjonalistów w niezależnych firmach na całym świecie, współpracujących przy świadczeniu wybranym klientom usług audytorskich, doradztwa gospodarczego, doradztwa finansowego, zarządzania ryzykiem i doradztwa podatkowego. Firmy te są członkami Deloitte Touche Tohmatsu Limited, prywatnej spółki prawa brytyjskiego z odpowiedzialnością ograniczoną do wysokości gwarancji (DTTL). Każda firma członkowska świadczy usługi w określonym obszarze geograficznym i podlega prawu oraz standardom regulującym działalność profesjonalną kraju prowadzenia działalności.

PwC jako wiodąca globalna organizacja świadczymy profesjonalne usługi doradcze. Naszym celem jest budowanie społecznego zaufania i odpowiadanie na kluczowe wyzwania współczesnego świata. Korzystając z wiedzy i kwalifikacji ponad 233 tysięcy pracowników w 157 krajach, dostarczamy naszym klientom najwyższą jakość w zakresie audytu, doradztwa biznesowego oraz doradztwa podatkowego i prawnego.

 

 

SSW Pragmatic Solutions to połączenie wiedzy, doświadczenia i profesjonalizmu. Świadczymy usługi doradztwa prawnego, podatkowego, księgowego i finansowego, jak również w obszarze nowych technologii w różnych sektorach gospodarki: od bankowości i finansów,  poprzez rynki kapitałowe, fuzje i przejęcia, zamówienia publiczne po energetykę, górnictwo czy nieruchomości.

Stawiamy na pasję i różnorodność, dzięki czemu kreatywnie patrzymy i rozwiązujemy rzeczywiste wyzwania biznesowe naszych klientów. Jesteśmy zawsze w centrum dyskusji o najnowszych trendach, dlatego naszą odpowiedzią na nie jest unikatowe doradztwo i pragmatyczne rozwiązania, niezależnie od tego czy chcesz stosować w swoim biznesie najbardziej efektywne struktury podatkowe, czy z powodzeniem rozszerzać działalność na nowe lokalizacje i sektory biznesowe.

Inwestujemy w nowe technologie i strategie, aby być na bieżąco z najnowszymi trendami prawnymi, podatkowymi oraz biznesowym. Pomagamy przewidywać i przygotowywać się na przyszłe wyzwania.

Od wielu lat jesteśmy wyróżniani i rekomendowani przez międzynarodowe rankingi i informatory prawnicze, takie jak Chambers and Partners, The Legal 500 oraz IFLR1000. W 2018 roku zostaliśmy zarekomendowani przez prestiżowy ranking Chambers Europe w następujących kategoriach: M&A/Corporate, Energy and Natural Resources, Tax, Capital Markets: Equity.

Posiadamy biura w Warszawie i w Poznaniu, a nasze usługi obejmują podmioty z różnych rejonów Polski i świata. Sojusz TAGLaw, którego członkiem jest Kancelaria, umożliwia nam świadczenie usług w ponad 85 krajach, w 150 biurach na świecie. Sojusz TAGLaw, został wyróżniony jako Elite w ostatnim przewodniku Chambers & Partners Global Guide.

Strona internetowawww.ssw.solutions

 

Krajowa Izba Doradców Podatkowych  jest samorządem zawodowym działającym na podstawie ustawy z dnia 5 lipca 1996 r. o doradztwie podatkowym (t. j.: Dz. U. z 2011 r. Nr 41, poz. 213). Przynależność doradców podatkowych do Izby jest obowiązkowa i powstaje z chwilą wpisu na listę. Tytuł “doradca podatkowy” podlega ochronie prawnej. W wykonywaniu swoich zadań samorząd doradców podatkowych jest niezależny i podlega tylko ustawom. Najwyższym organem Izby jest Krajowy Zjazd Doradców Podatkowych, który odbywa się co 4 lata. W okresach między Zjazdami działalnością samorządu kieruje Krajowa Rada Doradców Podatkowych wybrana przez Zjazd. Jej kadencja trwa 4 lata.

Strona internetowakrdp.pl