Partnerzy

Współorganizator Konferencji

 

Akademia Leona Koźmińskiego jest uczelnią o szerokim profilu biznesowym, posiadającą pełne uprawnienia akademickie. Jest jedyną uczelnią w Polsce, która posiada akredytacje międzynarodowe: AACSB, EQUIS, AMBA i CEEMAN; ma też ocenę wyróżniającą Polskiej Komisji Akredytacyjnej dla kierunków: zarządzanie, prawo, administracja oraz finanse i rachunkowość. Według rankingów krajowych oraz międzynarodowych jest najlepszą polską uczelnią biznesową i liderem kształcenia menedżerskiego w Europie Środkowej. Jest też jedną z najbardziej umiędzynarodowionych uczelni w Polsce – studiuje w niej półtora tysiąca obcokrajowców reprezentujących ponad 70 narodowości. Na studiach licencjackich, magisterskich, doktoranckich i podyplomowych co roku kształci około 8000 osób.

 

Partner merytoryczny

Stowarzyszenie Doktorantów i Doktorów Prawa Podatkowego powstało w marcu 2014 r. w Krakowie, gdzie ma swoją siedzibę. Zrzesza ono ludzi, których naukowe zainteresowania koncentrują się wokół problematyki prawa podatkowego. Założycielami Stowarzyszenia są doktoranci z różnych ośrodków akademickich krajuStowarzyszenie ma za cel działanie na rzecz rozwoju nauki prawa podatkowego oraz popularyzację wiedzy o prawie podatkowym.  Kierunki te realizowane są poprzez działalność naukową, dydaktyczną, szkoleniową, a także poprzez integrację środowiska osób naukowo zainteresowanych prawem podatkowymStowarzyszenie do swojego grona zaprasza wszystkich zainteresowanych tą problematyką, którzy wspierają te cele.