Organizator

 

Europejskie Stoelsa-polandwarzyszenie Studentów Prawa ELSA jest największą, niepolityczną, niezarobkową organizacją na świecie zrzeszająca studentów i młodych adeptów prawa. ELSA została założona w 1981 roku w Wiedniu przez studentów prawa z Austrii, Niemiec, Węgier i Polski. Obecnie działa na 220 wydziałach prawa w 44 krajach Europy.

Międzynarodowy charakter organizacji oparty jest na budowaniu wzajemnej współpracy oraz porozumienia przez poznawanie innych systemów politycznych i kultur prawnych. Członkowie ELSA, uczestnicząc w życiu Stowarzyszenia, zdobywają cenne doświadczenia i nową perspektywę w spojrzeniu na prawo, kształtowanie przyszłego życia zawodowego oraz stosunki międzynarodowe.

Obecnie w Polsce ELSA działa w 16 miastach: Białymstoku, Gdańsku, Katowicach, Krakowie, Lublinie, Łodzi, Olsztynie, Opolu, Poznaniu, Rzeszowie, Słubicach, Stalowej Woli, Szczecinie, Toruniu, Warszawie, Wrocławiu oraz w Zielonej Górze, na wszystkich wydziałach prawa i administracji zrzesza około 1500 aktywnie działających studentów. Działalność Stowarzyszenia koncentruje się wokół organizacji przedsięwzięć mających na celu przybliżenie praktycznej strony zagadnień prawnych, skierowanych przede wszystkim do studentów prawa i administracji oraz młodych prawników.

WIZJA

Sprawiedliwy świat gdzie szanuje się godność ludzką i różnorodność kulturową.

CELE

  • Rozwój edukacji prawniczej;
  • Wspieranie wzajemnego zrozumienia;
  • Promowanie postaw obywatelskich wśród studentów prawa i młodych prawników;
  • Kształtowanie światopoglądów otwartych na współpracę międzynarodową;
  • Podwyższanie kwalifikacji przyszłych prawników.

Powyższe cele realizują prowadzone przez ELSA programy:

I. Międzynarodowy Program Wymiany Praktyk Studenckich (ang. Student Trainee Exchange Programme w skrócie STEP) jest jednym z wiodących programów realizowanych przez Europejskie Stowarzyszenie Studentów Prawa. Umożliwia studentom zdobycie doświadczenia w polskich i zagranicznych firmach prawniczych, przedsiębiorstwach, bankach, instytucjach rządowych i samorządowych.

II. Działalność Naukowa (ang. Academic Activities) podkreśla edukacyjny charakter Stowarzyszenia i jest jedną z najważniejszych sfer działalności ELSA. Poprzez AA ELSA ma bezpośredni wkład w edukację prawniczą. Umożliwia studentom wzbogacenie wiedzy zdobytej w trakcie studiów oraz podnoszenie kwalifikacji praktycznych poprzez wykłady, spotkania, dyskusje i konkursy z udziałem przedstawicieli środowisk prawniczych.

III. Seminaria i Konferencje (ang. Seminars & Conferences) to program, który zajmuje się organizowaniem młodzieżowych wymian studenckich, szkoleń i kursów oraz naukowych seminariów i konferencji, a także letnich szkół prawa.

Więcej informacji na www.elsa.org.